هیبنا گزارش می دهد

۵ گام مهم در مسیر اعتلای بانک مسکن

مدیران بانک مسکن 5 گام مهم به منظور اعتلای بانک مسکن و افزایش سطح کیفی ارائه خدمت در این بانک به مشتریان و عموم مردم را مورد تاکید قرار دادند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مدیران بانک مسکن معتقدند هم اکنون 5 گام مهم در مسیر اعتلای ارائه خدمت به مشتریان وجود دارد که تمام کارکنان و کارمندان این بانک در سطوح مختلف شغلی برای رسیدن به آن ها در حال تلاش هستند و لازم است تلاش ها در این زمینه افزایش یابد.

این گام های مهم به عنوان بخشی از سیاست ها و ماموریت های تعریف شده برای فعالیت بانک در تمام سال ها و به خصوص سال 1400 مورد تاکید قرار گرفته و در سیاست ها و ماموریت های کارکنان و کارمندان بانک مسکن در سال 1400 گنجانده شده است.

بر این اساس، ارتقای طرز تفکر مدیران وکارکنان به سمت اعتلای هر چه بیشتر ارائه خدمات در بانک مسکن واصلاح و بهبود فرآیندها مورد تاکید قرار دارد. مطابق با تاکید مقام ارشد بانک مسکن، گام اول برای حل بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات زیرساختی بهبود واصلاح طرز تفکر مدیران وکارکنان و همچنین تلاش برای تصمیم گیری های به موقع و درست در ایفای هر چه بهتر ماموریت ها و سیاست ها از سوی مدیران و کارکنان است. بر این اساس، تفکر موجود در حوزه های مختلف باید به سمت تفکر اصلاح گر، بهبهودگر و سازنده حرکت کند تا تغییرات مثبت وسازنده نیز در حوزه های گوناگون فعالیت بروز کند. برنامه ریزی، تفکر و تلاش برای اصلاح برخی مشکلات و نارسایی احتمالی که از گذشته تاکنون وجود داشته است از دیگر ضرورت های مورد تاکید در سیاست ها و ماموریت های بانک مسکن در سال 1400 است.

این در حالی است که یکی از مهمترین تاکیدهای موجود در بانک مسکن «تمرکز بر آینده و همراه شدن با تحولات روز و ایجاد زیرساخت های لازم برای مواجهه درست با این تحولات» است. از آنجا که برخی از تغییر و تحولات به خصوص در حوزه های فناوری اطلاعات قابل پیش بینی هستند و یا با فاصله کمی از دنیا در حال ورود به ایران هستند، بانک مسکن تمرکز بر آینده و بسترسازی برای جذب و استفاده از فناوری های نوین به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان را در سیاست های خود قرار داده است.

«مشتری مداری» به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف و ماموریت های همیشگی بانک مسکن در سال 1400 نیز به میزان قابل توجهی مورد توجه و تاکید قرار دارد وهدف از اجرای تمام برنامه ها وماموریت ها در وهله اول تحقق این هدف به منظور افزایش رفاه مشتریان و ارائه سطح مطلوبی از خدمات به آن ها است.

مدیران بانک مسکن همچنین «افزایش ظرفیت های اعتباری» را برای سال 1400 در برنامه های خود وسیاست های اعتباری این بانک قرار داده اند. بنا بر اعلام آن ها سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال 1400 بسیار متعالی تر و با ظرفیت بیشتر ارائه خدمات کیفی تر به مشتریان را در دستور کار قرار داده است.

بانک مسکن همچنین با تاکید مضاعف بر موضوع «بهداشت اعتباری» همه کارمندان و کارکنان خود را موظف به رعایت این موضوع می داند و به عنوان یکی از بانک های پیشگام در رعایت بهداشت اعتباری، این امر را ضروری و مهم می داند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000