افزایش نسبی تورم در تیرماه

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه و میانگین در تیرماه سال جاری روند افزایشی را ثبت کرده، هر چند که تورم نقطه ای کاهش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران در یک گزارش آمارهای شاخص بهای مصرف کننده در اولین ماه تابستان را منتشر کرد.این آمار در ابتدا آمارهای تورم نقطه به نقطه را به تصویر کشیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٥.٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

مقایسه از دو فیلتر خوراکی ها و غیر خوراکی ها نشان دهنده صعود افزایش قیمت کالاهای غیر خوراکی در دهک های بالاتر جامعه داشته است. به عبارت دیگر بارتورم در این ماه به روی کالاهای غیر خوراکیبوده و به دلیل وفور نسبی کالاهای غیر خوراکی در سبد مصرفی طبقات پردرآمد این تورم به دهک های بالاتر بیشتر منتقل شده است.

این موضوع با دلیل مشابه سبب شده تا تورم تیرماه در شهر ها بیشتراز روستاها حس شود. اما رکورد دیگر به ثبت رسیده در این ماه به تورم میانگین یا سالانه مربوط است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤.٢ درصد رسیده که نسبت به خرداد، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و ٤٣.٧ درصد و روستایی ٤٧.٣ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش وجود داشته است.

بررسی تورم میانگین از خرداد اردیبهشت ماه سال 1375 تا کنون نشان میدهد این ماه بیشترین تورم میانگین یا سالانه کشور را داشته و با شکستن رکورد ماه گذشته رکورد دار افزایش قیمت در 25 سال اخیر بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000