بانک مسکن نقش سازنده ای در حوزه مسکن می تواند داشته باشد

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، میمه، برخوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:بانک مسکن نقش سازنده ای در حوزه مسکن می تواند داشته باشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بانک مسکن, عنوان کرد: بانک مسکن نقش سازنده ای در حوزه مسکن می تواند داشته باشد.زمانی که سابقه این مجموعه را مورد بررسی قرار می دهیم ، شاهد عملکرد بهتری نسبت به بانک های تخصصی دیگر هستیم و عملکردش تا اندازه ای قابل قبول است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم راه کارهایی شناسایی شده که حاصل همکاری دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی است و اکنون باید این راه کارها در زمینه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی عملیاتی شود.

حاجی دلیگانی با اشاره به قیمت گذاری دستوری، گفت: کاملا نه موافق و نه مخالف با شیوه قیمت گذاری دستوری هستم. در برخی موارد لازم است دولت به صورت مستقیم ورود کند و در برخی موارد لازم است دولت تسهیلاتی را ایجاد کند و از طریق تسهیل شرایط، باعث کاهش آرام آرام قیمت ها شود.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به عملکرد صنعت بانکداری اظهار داشت: بانک ها باید منابعشان را در راستای سازندگی کشور استفاده کنند. در مسئله خدمات اینترنتی توسط بانک ها، کوتاهی صورت گرفته و بایستی بانک ها در قالب اجرای برنامه ششم و هم چنین قانون مربوط به دولت الکترونیک خدمات بیشتری را به صورت اینترنتی به مشتریان ارائه دهند.

این نماینده مجلس به چاپ توسط بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: برای جبران کمبود بودجه دولت باید راهکاری جز چاپ پول توسط بانک مرکزی اتخاذ شود. تیم اقتصادی دولت جدید، باید فورا در ابتدای تصدی گری شان، راه کارهای هماهنگ و منسجم و کارآمد دیگری را در پیش بگیرند و حرکت خودشان را آغاز کنند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000