پیشنهاد کارشناسان برای رونق بخشی به بازار مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۰/۰۶/۱۵
کارشناسان اقتصادی بر تقویت دو سویه عرضه و تقاضا برای رونق بخشی به بازار مسکن تاکید کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اگرچه طی دوره های مختلف تقویت یک سوی بازار مسکن یعنی عرضه یا تقاضا مورد توجه برخی سیاستگذاران قرار گرفته اما کارشناسان اقتصادی تاکید دارند مسیر صحیح و راهکار مناسب برای ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن تقویت دوسویه عرضه و تقاضا در این بازار است. به طوریکه از یک سو زمینه سازی مناسب برای حضور سازندگان در بازار ساخت و ساز جهت تولید و عرضه مسکن در استطاعت و مطابق با الگوی مصرف فراهم شود و از سوی دیگر تقاضای مصرفی قدرت خرید حداقلی برای بالفعل کردن تقاضای خود در بازار را به دست آورد. این در حالی است که طی دهه ها و سال های گذشته توجه سیاستگذار به یک سوی بازار-تقاضا یا عرضه- منجر به خروج اجباری یکی یا هر دو آنها شده است.

به عنوان مثال طی یکی دو سال اخیر که بازار مسکن با جهش بی سابقه قیمت ها مواجه بود بخش عمده تقاضای مصرفی از بازار به ناچار خارج شدند و تنها کسانی فرصت بالفعل کردن تقاضای خود را داشتند که به نوعی به تسهیلات صندوق یکم مجهز بودند، از سوی دیگر سازندگان نیز به دلیل افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و ساز، به آسانی امکان آغاز پروژه های جدید ساختمانی را نداشتند و همین موضوع منجر به رکورد بی سابقه افت تیراژ ساخت و ساز طی ۱۶ سال گذشته شد. از همین رو کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذاری جدید در بخش مسکن باید با نگاهی به هر دو سمت بازار باشد. آنها درباره این مسیر عنوان می کنند: براساس اصول ابتدایی اقتصاد تامین سرمایه یا از محل منابع مازاد داخلی یا از طریق سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر است. درمقطع کنونی تامین سرمایه از خارج مقدور نیست بنابراین تنها منابع داخلی در دسترس است. به گفته آنها برای آنکه بتوان تامین منابع پایدار انجام شود باید سطح مشخصی از رشد اقتصادی نیز به وجود آید. چراکه برای تزریق آورده اولیه خانوارها به طرح های خانه سازی دولتی همچون برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، نیاز به کسب درآمد از سوی آنها است. در غیراینصورت مسیر دیگری جز تزریق پایه پولی باقی نمی ماند که تجربه گذشته ثابت کرده استفاده از منابع این محل فقط به افزایش نرخ تورم عمومی کشور منجر خواهد شد. آنها در مورد چرخه رونق بخشی در بازار مسکن تاکید دارند: چرخه شکل گیری تقاضا در بازار مسکن به این شکل است که در آغاز، رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن مازاد شده و به وجود آمدن این مازاد باعث ایجاد تقاضای موثر در این بازار خواهد شد و باید دانست که تولید بدون وجود خریدار با توان مالی کافی در نهایت باعث ایجاد حباب قیمت خواهد شد. در نتیجه ضروری است که عرضه و تقاضا در بازار مسکن به طور همزمان مورد حمایت قرار گیرند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000