نسخه جایگزین عرضه جدید برای جبران کسری بازار مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش بینی سیاست اخذ مالیات سالانه برای عرضه املاک منجمد یک راهکار جهانی تجربه شده برای ساماندهی بازار مسکن است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اگرچه برخی از کارشناسان اجرای سیاست هایی همچون ساخت و عرضه مسکن جدید به شکل انبوه برای متقاضیان مصرفی را راهکار جبران کمبود مسکن و ایجاد ساماندهی در این بازار می دانند اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند یک راهکار جایگزین برای جبران کمبود مسکن در بازار املاک شهرهای کشور وجود دارد که علاوه بر تجربه موفق در سایر کشورهای دنیا، می تواند به شکل ساده تر و کم هزینه تری نتایج موفقی به دست آورد.
از نگاه این گروه از کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات سالانه یک روش تجربه شده در سایر کشورهای دنیا است که می تواند املاک منجمد شده از سوی ملاکان را به بازار عرضه کند و از این طریق بخشی از کمبود واحدهای مسکونی در بازار جبران شود. مالیاتی که در بازار املاک ایران طی سال های گذشته مغفول مانده است.
دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی یکی از اهرم‌های قوی و متداول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در کشورهای پیشرفته دنیاست که یک نمونه موفق استفاده از آن را در آمریکا می‌توان مشاهده کرد. در واقع در این کشورها مالیات سالانه املاک مسکونی ستون مالیات‌های بخش مسکن برای ثبات بخشی به قیمت واحدهای مسکونی با اهرم مالیاتی و جلوگیری از آشفتگی قیمتی در بازار مسکن در نتیجه فعالیت غیرمعمول و هیجانی تقاضای غیرمصرفی در بازار ملک است.
در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند. در واقع در الگوهای موفق، این نوع مالیات در دنیا و در کشورهای پیشرفته همه املاک مسکونی با ضرایب مشخص مشمول پرداخت مالیات سالانه هستند.
در عین حال برخی از مطالعات درباره دیگر اثرات اخذ مالیات سالانه از املاک در سایر کشورهای دنیا حاکی است برخی از کشورهای پیشرفته دنیا با اخذ این نوع مالیات‌ به نوعی جریان عرضه وتقاضا در بازار مسکن را هم تنظیم می‌کنند که این موضوع یکی از اصلی‌ترین عوامل تنظیم قیمت در بازار معاملات مسکن هم محسوب می‌شود.
از همین رو کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می دهند سیاستگذاران بخش مسکن در کنار راهکارهایی همچون ساخت و عرضه مسکن برای گروهی از تقاضای مصرفی، از طریق اخذ مالیات سالانه بر املاک بخشی از کمبود عرضه در این بازار را جبران کنند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000