بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری ابلاغ شد

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طی مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری به مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ابلاغ شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با عبوری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و جمالی‌نژاد رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مصوبه شورا را با موضوع بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ نتایج گزارش "بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌هاو محلات هدف بهسازی، نوسازی و ارایه راهکارهای مداخله در آن‌ها" را که در اجرای تکالیف مصوبه شماره ۳۰۰ ۱۷۷۹۸۴ مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با مشارکت معاونت شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارایه شده را همراه با نتایج جلسات مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ و اول خرداد ۱۴۰۰ کمیته تخصصی مشترک کمیته‌های فنی۴ و ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص گزارش مذکور استماع و مورد بررسی قرار داد.

شورای‌عالی ضمن تایید صورتجلسه و پیشنهادهای کمیته فنی مشترک، شیوه‌نامه پیشنهادی را با تاکید بر موارد مصرحه زیر تصویب کرد. این شیوه‌نامه جایگزین شیوه‌نامه مصوبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ شورای‌عالی با عنوان شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده می‌شود.

۱- گونه‌شناسی محدوده‌ها و محلات هدف: تشخیص افتراقی گونه‌های مختلف ناکارآمدی در بافت‌های شهری همراه با تعیین رویکردهای مواجهه با هرگونه اولویت‌بندی مداخله و اقدام و تخصیص تسهیلات و مشوق‌های رسمی به تفکیک چهارگونه زیر انجام خواهد شد:

۱-۱- بافت‌های ناکارآمد به لحاظ مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت

۲-۱- بافت‌های ناکارآمد کالبدی (فرسوده)

۳-۱- سکونتگاه‌های غیررسمی

۴-۱- بافت‌های تاریخی

۲- شاخص‌های تشخیص محدوده‌ها و محلات هدف: سه معیار مخاطرات، نازل بودن کیفیت محیط کالبدی و نازل بودن کیفیت زندگی به عنوان معیارهای اصلی شناسایی محدوده‌ها و محلات ناکارآمد در نظر گرفته می‌شود. شاخص‌ها و نماگرهای اختصاصی هریک از گونه‌ها ذیل معیارهای مذکور و طبق جداول یک تا پنج پیوست همین مصوبه تعیین می‌شوند.

۳- امکان افزوده شدن شاخص‌های اختصاصی و زمینه‌ای هر شهر: با توجه به ضرورت زمینه‌گرایی و منظور شدن ویژگی‌های مناطق و شهرهای مختلف کشور در تشخصیص محدوده‌ها و محلات هدف، افزوده شدن شاخص‌های اختصاصی برای هر شهر با تشخیص و پیشنهاد مشاور و تایید شرکت بازآفرینی شهری ایران مجاز خواهد بود.

۴- محدوده و قلمرو مداخله: علیرغم آنکه ارزیابی ناکارآمدی در مرحله شناسایی بر حسب نوع شاخص، بر حسب پلاک یا بلوک انجام می‌گیرد. اما محدوده‌های هدف پس از تحلیل‌های فضایی لازم به صورت محله یا محدوده معرفی و تصویب خواهند شد.

۵- مراحل برنامه‌ریزی و مداخله، مرحله‌بندی برنامه‌ریزی و مداخله‌های اجرایی در محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری به شرح زیر خواهد بود:

۱-۵- شناسایی و گونه‌شناسی ناکارآمدی

۲-۵- تعیین رویکرد مداخله به تفکیک گونه‌ها و اولویت‌بندی مداخله

۳-۵- برنامه‌ریزی محله‌محور در چارچوب احکام و اسناد طرح‌های جامع و تفصیلی با هماهنگی مدیریت ‌شهری

۶- حفظ یکپارچگی در نظام شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران شهری: با توجه به ضرورت حفظ و ارتقای یکپارچگی در نظام شهرسازی و برنامه‌ریزی هر شهر و اجتناب از تهیه برنامه‌های متعدد و متفرق برای هر شهر،شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف در چارچوب این شیوه‌نامه و برنامه‌ریزی برای رفع ناکارآمدی آن‌ها در مرحله تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی با هماهنگی شرکت بازآفرینی شهری انجام خواهد شد.

برای شهرهای فاقد طرح جامع و تفصیلی و یا دارای طرح جامع و تفصیلی مصوب، شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا شهرهای مرتبط (با هماهنگی شرکت بازآفرینی) توسط شرکت مهندسین مشاور ذیصلاح اقدام به شناسایی محدوده‌های مذکور کرده و نتایج به تصویب مرجع ذیربط قانونی خواهد رسید. طرح‌ها و پروژه‌های محله‌محور متناسب با موارد مذکور در بند ۵ همین مصوبه در چارچوب اسناد و احکام مذکور توسط شرکت بازآفرینی شهری تعریف و اجرا خواهند شد.

۷- بازنگری ادواری شاخص‌ها: با توجه به ضرورت انعطاف‌‌ پذیری و انطباق شاخص‌ها با شرایط و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فضایی و بهبود مستمر در فرآیندهای شهرسازی کشور، بازنگری شاخص‌های مصوب در صورت ضرورت در دوره‌های ۵ ساله، با پیشنهاد شرکت بازآفرینی شهری و یا معاونت شهرسازی و معماری و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ممکن خواهد بود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000