معاون مدیر شعب اردبیل در مصاحبه با شبکه استانی اردبیل

افزایش سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان

اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل ،شرایط سپرده گذاری حساب مسکن جوانان، مبالغ واریزی ماهانه، نرخ سودتسهیلات پرداختی و سقف تسهیلات اعطایی از محل این حساب را شرح داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن،معاون مدیر اردبیل طی مصاحبه ای با خبرنگار صدا و سیمای مرکز اردبیل ،شرایط جدید حساب پس انداز مسکن جوانان را تشریح کرد . به گزار ش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل ، مبالغ واریزی ماهانه و مبلغ تسهیلات در تهران شهرهای بزرگ و سایر شهرها را توضیح داده و حداقل و حداکثر مدت سپرده گذاری و نرخ تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان را شرح داد . وی گفت:حساب پس انداز مسکن جوانان یک حساب برنامه ای می باشد که حداکثر مدت سپرده گذاری آن ۱۵ سال بوده و به ۳ دوره پنجساله تقسیم شده است که مشتریان گرامی در ۵ سال اول ماهانه مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰۰ ریال و در ۵ سال دوم مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ریال و در ۵سال سوم مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰۰ ریال باید واربر کنند تا بتوانند از حداکثر تسهیلات طبق تقسیم بندی جغرافیایی استفاده کنند . معاون مدیر شعب استان اردبیل تصریح کرد:حداکثر تسهیلات پرداختی پس از 15 سال در شهر تهران ۱۰ میلیارد ریال و در شهرهای بزرگ ۸،۵۰۰ میلیون ریال و در مراکز استانها و سایر شهرها ۷،۰۰۰میلیون ریال می باشد . نرخ سود تسهیلات با مدت باز پرداخت حداکثر ۲۰سال ۹٪ و با مدت باز پرداخت ۵سال ۶٪ می باشد .

صفاری افزود:ضمناَ مشتریان می توانند برای استفاده از تسهیلات در زمان کمتر با واریز مبالغ ماهیانه طبق برنامه اعلامی از سوی بانک پس از گذشت حداقل 5 سال تمام از تسهیلات با مبالغ مشخص شده برای هر سال استفاده کنند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000