مرکز آمار ایران منتشر کرد

تورم بخش مسکن در ابتدای پاییز

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه معادل با 3.6 درصد گزارش شده است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن معادل با 25.4 درصد و تورم متوسط این بخش معادل با 27.2 درصد اعلام شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران شاخص بهای مصرف کننده در اولین ماه پاییز را منتشر کرد. بر اساس آمارهای این گزارش، شاخص بهای مصرف کننده در مهرماه سال جاری به رقم 364.1 رسید است. مرکز آمار ایران در گزارش خود شاخص بهای بخش مسکن را 254 اعلام کرده است. این موضوع نشان می دهد که سرعت رشد قیمت ها با توجه به شاخص سال پایه در سال 1395، در بخش مسکن نسبت به بخش کل کمتر بوده است. تورم ماهانه بخش مسکن و سوخت ها معادل با 3.6 درصد گزارش شده است. البته اگر بخش سوخت ها را در این گزارش در نظر نگیریم، تورم ماهانه بخش مسکن معادل با 3.2 درصد در نظر گرفته ایم. همچنین تورم نقطه به نقطه این بخش نیز معادل با 25.4 درصد و تورم متوسط آن 27.2 درصد گزارش شده است.

کاهش نرخ تورم سالانه

نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. تورم سالانه مهر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٧ درصد و ٤٩.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای کم شد

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٩,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با ماه قبل ٤,٥ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ١,١ واحد درصدی به ٦٠.٥ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٥.٩ واحد درصدی به ٢٩.٥ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٨,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٤.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٩ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه

نرخ تورم ماهانه مهر ماه نیز به ٣,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین گزارش در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٠ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000