بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد

رشد مثبت اقتصاد در نیمسال ۱۴۰۰

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۰/۱۰/۰۱
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است. بانک مرکزی این رقم را ۳.۳ درصد و مرکز آمار ایران این رقم را ۵.۹ درصد عنوان کرد
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو گزارش مهم رشد اقتصادی را منتشر کرد، که از نگاه هر دو گزارش رشد اقتصادی مثبت بوده است. نکته قابل توجه این است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست از نگاه مرکز آمار ایران مثبت بوده و به رقم 7 درصد بوده است. به بیان دیگر تولیدات بخش ساختمان در نیم سال نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 7 درصد رشد کرده است. اما نکته ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی نظری متفاوت از مرکز آمار ایران دارد و از نگاه بانک مرکزی این رشد در نیمسال نخست سال جاری کاهشی بوده است. عددی که بانک مرکزی از رشد ساختمان ارائه کرده معادل منفی 17 درصد است. به گزارش بانک مرکزی در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در 6 ماه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47.1 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1395 معادل با منفی 19.3 درصد در نظر گرفته می شود. در نهایت با احتساب رقم فوق و در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال 1395 در دوره زمانی مذکور منفی 17 درصد بوده است. اختلاف آماری رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث به وجود آمده دو نگاه می شود. در حالی که از نگاه مرکز آمار ایران نشان می دهد که مسیر تولید بخش مسکن مثبت بوده است. اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی این روند منفی است. این روند در آمار رشد اقتصادی نیز مشاهده می شود. ر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۶۶ هزار میلیارد تومان با نفت و 313 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۴۵ هزار میلیارد تومان و بدون نفت 301 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۵,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴,۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارد. از سوی دیگر،بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی ، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1400 به رقم 405 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال 1399، رشد یک درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 0.5 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل 4.2 و 7.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000