کانون قراردادن تجربه بانک مسکن برای خانه دار کردن مردم

یک پژوهشگر اقتصادی اعتقاد دارد در طرح جهش مسکن اگر بانک مسکن کانون کار قرار گیرد امکان خانه دار شدن بخشی مهمی از دهک های جامعه فراهم می شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

احسان قادری پژوهشگر اقتصاد اعتقاد دارد: در طرح ملی جهش مسکن دولت به جای ساخت خانه می تواند با تجهیز و تقویت تقاضا این علامت را به بخش خصوصی بدهد تا امکان عرضه واحدهای مسکونی بیشتر شود.
این پژوهشگر به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا گفت:در مدل پیشنهادی، دولت با بستر سازی برای یک تقاضای قوی و ضمانت آن می تواند عرضه مناسب برای این بخش را فراهم آورد.
او درباره جزئیات مدل می گوید: در این مدل با توجه به اینکه مسکن یک کالای بادوام است و تهیه آن نیازمند یک سرمایه گذاری دراز مدت است باید سیاستی اتخاذ شود که یک خانواده معمولی فاقد مسکن بتواند با تبدیل تمام پس‌اندازش صاحب خانه شود.
او ادامه می دهد: در این مدل می توان بانک مسکن را با توجه به تجربه های موفق قبلی در تامین مالی بخش مسکن محور قرار داد.
به گفته قادری در این چارچوب اگر افراد مقداری پول در بانک مسکن پس‌انداز کنند، بانک مسکن در مقابل،متناسب با پس‌انداز آنها، چند برابر تسهیلات بدهد.
به گفته او در این حالت اگر قدرت خرید خانوار در یک عدد معقول و متناسب با شرایط کنونی ضرب شود دیگر نیازی به ساخت مستقیم خانه از سوی دولت نیست. چون تسهیلات گیرندگان با یک قدرت خرید مناسب وارد بازار خواهد شد.
او در خصوص احتمال کافی نبودن عرضه مسکن با سمت تقاضا گفت: برای تحریک سمت عرضه نیز می توان به سازندگان تسهیلات داد تا زمینه عرضه واحد مسکونی افزایش یابد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000