بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

افت تورم گروه مسکن در آذرماه

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در آذر ماه روند نزولی را ثبت کرده است. این موضوع باعث شده که در کل روند تورم در آذرماه نیز کاهشی ثبت شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذرماه سال جاری تورم گروه بخش مسکن به میزان یک درصد گزارش شده است. این رقم در ماه آبان به میزان 3.2 درصد گزارش شده بود. آمار دیگر نیز نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه این گروه روند نزولی را ثبت کرده است. بر اساس آمارها نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه در آبان ماه در سطح 26.2 درصد بوده است. اما این رقم در پایان ماه آذر به رقم 25.6 درصد کاهش یافته است. این آمارها نشان می دهد که گروه مسکن، در یک ماه اخیر روند نزولی را در تورم طی کرده است. این موضوع باعث کاهش نرخ تورم کل نیز شده است. زیرا گروه مسکن مهم ترین گروه شاخص بهای مصرف کننده محسوب می شود و یک سوم وزن این شاخص را گروه مسکن تشکیل می هد. بر اساس آمارها نرخ تورم ماهانه کل در آذر ماه به سطح 1.7 درصد رسیده است. این رقم در سال جاری یکی از کمترین سطوح تورمی بوده است. در ماه آبان نیز تورم ماهانه به میزان 2.5 درصد گزارش شده بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ماه آبان به میزان 35.7 درصد ثبت شده بود. این رقم در آذرماه به سطح 35.2 درصد رسیده است. این روند می توان در ماه های آینده نیز تداوم یابد و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به زیر سطوح فعلی برسد. بر اساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به 43.4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب 42.7 درصد و 47 درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری 0.9 واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی 1.3 واحد درصد کاهش داشته است. باید توجه داشت در حال حاضر تورم می‌تواند از دو عامل مهم پیروی کند و تحلیل‌‌‌های متعارف از آینده نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد. مورد اول توافق زودهنگام هسته‌‌‌ای خواهد بود که می‌تواند نرخ تورم را بیش از پیش‌بینی‌‌‌ها کاهش دهد. دومین مورد افزایش قابل‌توجه نقدینگی و پایه پولی به دلایلی چون پوشش دادن کسری بودجه خواهد بود که می‌تواند تورم را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایشی کند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000