گزارش تصویری/

حضور مدیرعامل بانک مسکن در نمایشگاه تراکنش ایران

محمود شایان در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران حضور یافت و ضمن رونمایی از دو ابزار جدید بانک مسکن، از غرفه‌های این نمایشگاه بازدید بعمل آورد.
پایگاه خبری بانک مسکن
نمایشگاه فابا 448067201/12/2022 10:31:38 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201104990758785_Thum.jpg

نمایشگاه فابا

نمایشگاه فابا 448067201/12/2022 10:36:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201103834210422_Thum.jpg
نمایشگاه فابا
نمایشگاه فابا 448067201/12/2022 10:40:00 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201109658090796_Thum.jpg
نمایشگاه فابا
ناواکو 6008001/12/2022 8:12:04 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201106883664612_Thum.jpg
ناواکو
نمایشگاه ناواکو 302440321/12/2022 8:13:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201104996068963_Thum.jpg
نمایشگاه ناواکو
ناواکو 355727181/12/2022 8:14:31 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201103001458912_Thum.jpg
ناواکو
محمود شایان 448067201/12/2022 1:07:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201100950602961_Thum.jpg
محمود شایان
محمود شایان نمایشگاه 448067201/12/2022 1:09:43 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201104453998683_Thum.jpg
محمود شایان نمایشگاه
محمود شایان نمایشگاه فاوا 448067201/12/2022 1:11:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/01/202201105713865125_Thum.jpg
محمود شایان نمایشگاه فاواارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000