پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به سازندگان در طرح نهضت ملی مسکن

در طرح نهضت ملی مسکن ۶ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و یک هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات به حساب سازندگان پرداخت شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ، در خصوص تازه‌ترین وضعیت افتتاح حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در آن بانک و پرداخت تسهیلات به سازندگان اظهار داشت: تاکنون حدود ۲۹۳ هزار نفر در بانک مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن حساب افتتاح کردند که از این میزان حدود ۱۹۴ هزار نفر آورده خود را به حساب طرح نهضت ملی مسکن واریز کردند.

شایان جمع آورده تاکنون متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را ۱۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: از جمع آورده متقاضیان تاکنون ۶ هزار و ۷۴۳ میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده و ۵ هزار و ۶۲۷ میلیاردتومان نیز نزد بانک است تا بتدریج به سازندگان بنا بر پیشرفت پروژه پرداخت شود.

وی ادامه داد: از محل تسهیلات نیز تاکنون یک هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان پرداخت شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000