تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه ۱۴۰۰

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۱/۰۱/۲۰
در ادامه بررسی ماهیانه بازار معاملات مسکن شهر تهران؛ گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1400 که توسط اداره بررسی ­ها و سیاست­ های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در گزارش این ماه اطلاعاتی در خصوص قیمت و تعداد آپارتمان معامله شده، متراژ، عمر بنا، منطقه شهری، ارزش واحد مسکونی و نرخ اجاره بها ارائه می‌شود. بر اساس گزارش اسفند ماه، اطلاعات زیر ارائه شده است:

1. حجم معاملات مسکن

در اسفند ماه 1400، تعداد معاملات آپارتمان ­های مسکونی شهر تهران به 6834 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (بهمن ماه 1400) 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه 1399)، 29.6 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

اسفند 99

بهمن 1400

اسفند 1400

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات

5273

8532

6834

19.9-

29.6

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال 1400 حاکی از آن است که از مجموع 6834 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 32.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ­اند. سهم مذکور در مقایسه با اسفند ماه سال قبل حدود 5.9 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه­ های «11 تا 15 سال» و «بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است.

عمر بنا (سال)

اسفند ماه

درصد تغییر

سهم درصد

1398

1399

1400

1399

1400

1399

1400

تا 5 سال

4583

2025

2219

55.8-

9.6

38.4

32.5

10-6

1654

994

1153

39.9-

16.0

18.9

16.9

15-11

1070

673

1021

37.1-

51.7

12.8

14.9

20-16

1594

820

1042

48.6-

27.1

15.6

15.3

بیش از 20

1313

761

1399

42.0-

83.8

14.4

20.5

جمع کل

10214

5273

6834

48.4-

29.6

100.0

100.0

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند ماه سال 1400 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم­های 9.5 و 9.3 درصدی در رتبه­ های­ بعدی قرار گرفته‌اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه 1400

نمودار 1 4505294/9/2022 9:57:57 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/04/202204126136963590_Thum.png
نمودار 1

2. تحولات قیمت مسکن

در اسفند ماه سال 1400، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه ­های معاملات ملکی شهر تهران 351200 هزار ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (بهمن ماه 1400) و ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه 1399) به ترتیب معادل 6.2 و 16.0 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

اسفند 99

بهمن 1400

اسفند 1400

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

302747

330562

351200

6.2

16.0

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 774.7 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 165.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 12.7 و 36.5 درصد افزایش داشته­ اند.

نمودار متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران-(مبالغ به میلیون ریال)

2 37510064/9/2022 9:57:57 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/04/202204126437140757_Thum.png
2

3. مقایسه رشد بهای مسکن با رشد قیمت سایر بازارها در اسفند 1400

بررسی روند بازارها در اسفند ماه 1400 نشان می‌دهد که بازارهای مالی با افت دلار و رشد طلا، سکه، بورس و مسکن همراه بوده است. بنابراین دوازدهمین ماه سال 1400 در حالی به پایان رسید که بیشتر بازارهای مالی، بازدهی رشد داشته‌اند.

بیشترین بازدهی مربوط به بازار بورس با 4.90 درصد بوده است و بازارهای سکه و طلا به ترتیب شاهد بازدهی 4.24 و 3.24 بوده‌اند. بازدهی بازار مسکن نیز مثبت بوده و حدود 6.2 درصد رشد داشته است.

3 476645 4/9/2022 9:57:57 AM http://hibna.ir/media//Image/2022/04/202204106400620133_Thum.jpg
3

4. تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفند ماه 1400 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 45.8 و 50.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل می­باشد. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در اسفند ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 0.4 و 1.2 درصد می‌باشد.

نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

43311974/9/2022 9:57:57 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/04/202204126414781192_Thum.png

نتیجه­ گیری

نتیجه بررسی­ ها حاکی از آن است که بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1400 شاهد افزایش 6.2 درصدی قیمت نسبت به ماه قبل و 16 درصدی نسبت به اسفند ماه سال 1399، بوده است. بر اساس داده­های بازدهی بازارهای مالی، بازار بورس شاهد بیشترین بازدهی و بازار دلار شاهد کمترین بازدهی، نسبت به سایر بازارها بوده ‌اند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000