دیدار مدیر عامل بانک مسکن با نماینده مردم شازند و مهاجران(گزارش تصویری)

دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در جریان سفر به استان مرکزی با محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند و مهاجران دیدار و گفتگو کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101954447177_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101590545248_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101457133174_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101646444162_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101728988225_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101829606269_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101762341243_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101697498503_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101923889104_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101880660611_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101911032354_Thum.jpg
120018006/2/2022 5:18:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101611973165_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000