بازدید میدانی مدیرعامل بانک مسکن، نماینده شازند و رئیس بنیاد مسکن از روستاهای محروم(گزارش تصویری)

مدیر عامل بانک مسکن در جریان سفر به استان مرکزی، همراه با رئیس بنیاد مسکن و نماینده مردم شازند و مهاجران، از روستاهای محروم منطقه بازدید کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن
80012006/2/2022 6:42:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103866047261_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104067283351_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104020700922_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103968155943_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104101009028_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103986602585_Thum.jpg
120018006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104144423852_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104085729992_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104048464050_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104110884503_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206104030017408_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103899586609_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103881326297_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103936852552_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103952131588_Thum.jpg
80012006/2/2022 6:42:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103921573515_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000