بازدید سرزده مدیرعامل بانک مسکن از شعبه شریعتی اراک(گزارش تصویری)

دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در جریان سفر به استان مرکزی، از شعبه شریعتی اراک به صورت سرزده بازدید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102389538059_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102377426628_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102220909669_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102096627751_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:00 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102034952616_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:00 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102163706448_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:18:00 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106647766902_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:17:59 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106702734167_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:18:00 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106635469141_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102346123236_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102327862925_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102303453732_Thum.jpg
80012006/2/2022 8:20:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102350036160_Thum.jpg
69812006/2/2022 8:20:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206102285938739_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000