در جریان سفر رییس جمهوری به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای کمک به قشر آسیب‌پذیر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات بانک مسکن برای کمک به قشر آسیب پذیر جامعه تقدیر کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، همزمان با بیست و چهارمین سفر استانی رییس جمهوری و هیات دولت به چهارمحال و بختیاری، بانک مسکن طی اقداماتی جداگانه به میزبانی از مدیران اداره کل راه و شهرسازی اســتان؛ برپایی دو میز خدمت در اداره کل راه و شهرســازی و اداره کل اقتصاد و دارایی و همچنین دیدارهای جداگانه با مسوولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

تقدیر معاون وزیر راه و شهرسازی از بانک مسکن برای اجرای طرح نهضت ملی

بانک مســکن در نشستی در مدیریت شعب استان، میزبان محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی،حسینعلی مقصودی مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران تابعه وزارت راه و شهرسازی استان شد.

محمودزاده ضمن تشــکر از این میزبانــی، از خدمات و تلاش محسن ربانی یکتا مدیر شعب استان و کارکنان بانک مسکن در راستای اجرای طرح نهضت ملی تقدیر و تشکر کرد.

در این نشست، روســای ادارات زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به بیان مسایل و مشکلات مجموعه خود پرداخته و محمود زاده نیز به بیان پاســخهایی در این خصوص پرداخت و مقرر شــد موضوعاتی که نیــاز به پیگیری بیشتری دارند، به پایتخت منعکس شود.

پاسخگویی بانک مسکن به مردم در ۲ میز خدمت

هم زمان با سفر استانی رییس جمهوری و هیات دولت به استان چهارمحال و بختیاری، بانک مسکن اقدام به برپایی دو میز خدمت دراداره کل راه و شهرســازی و اداره کل اقتصاد و دارایی با حضور علی کشاورز عضو هیات عامل بانک و سرپرست معاونت مدیرعامل درامور شعب و بازاریابی، سعیدرضا کوهی سرپرست اداره کل اعتبارات، مدیر شعب استان و فریبرز معصومی معاون مدیر استان کرد.

هادی قوامی معاون حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد درمجلس شورای اسلامی با حضور در میز خدمت بانک مسکن در اداره کل اقتصاد و دارایی ضمن دیدار باکشاورز، از اقدامات مدیرعامل بانک مسکن و همچنین کارکنان بانک برای کمک به قشر آسیب پذیر جامعه تقدیر کردند.

حسین مذنب مدیرکل حقوقی وزارت راه شهرسازی نیز ضمن دیداری جداگانه با کشاورز در میز خدمت بانک مسکن اداره کل راه وشهرســازی، از همکاری و خدمت کارکنان بانک در راســتای اهداف عالی دولت سیزدهم تشکر کرد.

کشاورز در حاشیه دیدار با قوامی اظهار داشــت: مدیرعامل بانک مسکن عقیده دارند برپایی میز خدمت فرصتی مناســب برای کارگشایی و کمک به اقشار مختلف جامعه و هم وطنان عزیزمان است.

تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن مهر اولویت بانک مسکن است

کشاورز در ادامه دیدار با قوامی با اشاره به تاکید مدیرعامل بانک بر تعیین تکلیف پروژه‌های مســکن مهر و به سرانجام رســاندن آنها خاطرنشان کرد: بانک مسکن با تمام قدرت، برای تکمیل و تعیین‌تکلیف پروژه‌های مسکن مهر اقدام خواهد کرد.
همچنین در جلسه ای با حضور کوهی، ربانی یکتا، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان و سرهنگ ملک پور جانشین نیروی انتظامی برگزار شــد، برای رفع نواقص پروژه 32 واحدی نیروی انتظامی تصمیماتی اتخاذ کردند.

5338006/26/2022 8:19:11 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103521490872_Thum.jpg
5338006/26/2022 8:19:11 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103509938430_Thum.jpg
5338006/26/2022 8:19:11 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206103541987141_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000