سفر مدیرعامل بانک مسکن به استان مازندران(گزارش تصویری)

مدیرعامل بانک مسکن، صبح امروز در جریان سفر به استان مازندران و شهر ساری، پس از دیدار با فرماندار ساری از پروژه های مسکن مهر در «ترک محله», «میارکلا» و همچنین شعبه مرکزی بانک مسکن ساری بازدید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
106516006/30/2022 2:24:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101983439627_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206109870403696_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206101954372191_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206109802020692_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106986413229_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206107018461940_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206100152693339_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206100101080008_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206100022635199_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206109954624726_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206109853634022_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206107041753154_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206109982946843_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206109999902846_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206107114421742_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106764867201_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106869770829_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106837722119_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206106805673408_Thum.jpg
106516006/30/2022 2:24:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/06/202206107079578085_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000