بازدید مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن از مناطق زلزله‌زده غرب هرمزگان(گزارش تصویری)

مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن به همراه علی کمالی مدیر شعب بانک مسکن استان هرمزگان از مناطق زلزله زده غرب استان هرمزگان بازدید کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن
5987987/6/2022 9:17:41 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105750576596_Thum.jpg
5637507/6/2022 9:17:41 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105608593355_Thum.jpg
75010007/6/2022 9:17:42 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105876162822_Thum.jpg
75010007/6/2022 9:17:41 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105731011976_Thum.jpg
6168227/6/2022 9:17:42 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105804053223_Thum.jpg
4986647/6/2022 9:17:41 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105791569132_Thum.jpg
5637507/6/2022 9:17:42 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105942868859_Thum.jpg
5997987/6/2022 9:17:42 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105809456785_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000