سفر مدیرعامل بانک مسکن به مشهد مقدس(گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۰۴/۲۵
مدیرعامل بانک مسکن به همراه مدیرامور روابط عمومی و حوزه مدیریت برای دیدار با استاندار خراسان رضوی و بازدید از شعب این بانک به مشهد سفرکرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
6008007/14/2022 11:11:56 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207103645430856_Thum.jpg
83212507/16/2022 8:35:16 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102715763137_Thum.jpg
6008007/14/2022 11:11:56 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207103645430856_Thum.jpg
85212807/16/2022 8:35:16 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102625020567_Thum.jpg
70110537/16/2022 8:35:18 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102955196817_Thum.jpg
72210857/16/2022 8:35:19 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207103184568694_Thum.jpg
73511047/16/2022 8:35:17 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102751352112_Thum.jpg
85212807/16/2022 8:35:17 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102847498243_Thum.jpg
5968967/16/2022 8:35:17 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102808927993_Thum.jpg
6169257/16/2022 8:35:17 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102784518801_Thum.jpg
79611957/16/2022 8:35:18 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207103094198783_Thum.jpg
85212807/16/2022 8:35:17 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102726942919_Thum.jpg
85212807/16/2022 8:35:17 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102896316628_Thum.jpg
85212807/16/2022 8:35:18 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102986500209_Thum.jpg
73711087/16/2022 8:35:18 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207102973829789_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000