تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیر ماه ۱۴۰۱

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
در تیر ماه ۱۴۰۱، تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به ۱۰۲۹۴ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (خردادماه ۱۴۰۱) ۲۵.۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تیر ماه ۱۴۰۰)، ۱۰۳.۰ درصد افزایش داشته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در ادامه بررسی ماهیانه بازار معاملات مسکن شهر تهران؛ گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیر ماه 1401 که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در گزارش این ماه اطلاعاتی در خصوص قیمت و تعداد آپارتمان معامله شده، متراژ، عمر بنا، منطقه شهری، ارزش واحد مسکونی و نرخ اجاره بها ارائه می‌گردد. بر اساس گزارش تیر ماه، اطلاعات زیر ارایه شده است:

1. حجم معاملات مسکن

در تیر ماه 1401، تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به 10294 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (خردادماه 1401) 25.8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تیر ماه 1400)، 103.0 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

تیر 1400

خرداد 1401

تیر 1401

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات

5071

13874

10294

25.8-

103.0

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیر ماه سال 1401 حاکی از آن است که از مجموع 10294 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 30.1 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده­اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با تیر ماه سال قبل حدود 3.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه­های «11 تا 15 سال» و «بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است.

عمر بنا (سال)

تیر ماه

درصد تغییر

سهم درصد

1399

1400

1401

1400

1401

1400

1401

تا 5 سال

5418

1698

3096

68.7-

82.3

33.5

30.1

10-6

2711

1092

1746

59.7-

59.9

21.5

17.0

15-11

1821

737

1622

59.5-

120.1

14.5

15.8

20-16

2389

880

1716

63.2-

95.0

17.4

16.7

بیش از 20

1708

664

2114

61.1-

218.4

13.1

20.5

جمع کل

14047

5071

10294

63.9-

103.0

100.0

100.0

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر ماه سال 1401 حاکی از آن است که از میان مناطق 22‌گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.6 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم 9.2 و 8.8 درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در تیر ماه 1401

11 3634338/2/2022 12:26:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208127274793170_Thum.png

11

2. تحولات قیمت مسکن

در تیر ماه سال 1401، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه­های معاملات ملکی شهر تهران 417049 هزار ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (خردادماه 1401) و ماه مشابه سال قبل (تیر ماه 1400) به ترتیب معادل 5.8 و 38.8 درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است بر اساس محاسبات جدید مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه قیمت مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل) در تیرماه امسال، 8.3 درصد گزارش شده است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

تیر 1400

خرداد 1401

تیر 1401

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

300447

394145

417049

5.8

38.8

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 5/837 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 8/207 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 35.0 و 54.6 درصد افزایش داشته­اند.

نمودار متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران-(مبالغ به میلیون ریال)

222 3138178/2/2022 12:26:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208127382305414_Thum.png

222

3. مقایسه رشد بهای مسکن با رشد قیمت سایر بازارها در تیر 1401

بررسی روند بازارها در تیر ماه 1401 نشان‌دهنده رشد بازارهای دلار و مسکن و افت دیگر بازارهای مالی است. در این میان بازار مسکن بیشترین بازدهی مثبت و طلا بیشترین بازدهی منفی را تجربه نمودند. بازار بورس نیز افت داشته است.

بیشترین بازدهی مربوط به بازار مسکن با 5.8 درصد بوده است و پس از آن بازار دلار شاهد بازدهی مثبت 0.76 بوده است.

بازارهای طلا، سکه و بورس نیز به ترتیب شاهد بازدهی منفی 5.36، 4.52 و 4.40 بوده‌اند.

نمودار بازدهی بازارهای مالی در تیر ماه 1401

3333333 3664608/2/2022 12:26:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208127391435570_Thum.png

3333333

4. تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیر ماه 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 47.4 و 52.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در تیر ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل 4.5 درصد است.

نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

4444444 3208138/2/2022 12:26:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208127385845679_Thum.png

4444444

نتیجه­ گیری

نتیجه بررسی­ ها حاکی از آن است که بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیر ماه 1401 شاهد افزایش 5.8 درصدی قیمت نسبت به ماه قبل و افزایش 38.8 درصدی نسبت به تیر ماه سال 1400 بوده است. بر اساس داده­های بازدهی بازارهای مالی، بازار مسکن شاهد بیشترین بازدهی و بازار طلا شاهد کمترین بازدهی، نسبت به سایر بازارها بوده‌اند. بازار بورس نیز بازدهی منفی داشته است.

تهیه‌کننده: دایره مطالعات اقتصادی- اداره کل بررسی­های اقتصادی و توسعه محصولارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000