تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه ۱۴۰۱

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
در ادامه بررسی ماهیانه بازار معاملات مسکن شهر تهران؛ گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه 1401 که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در گزارش این ماه اطلاعاتی در خصوص قیمت و تعداد آپارتمان معامله شده، متراژ، عمر بنا، منطقه شهری، ارزش واحد مسکونی و نرخ اجاره‌بها ارائه می‌گردد. بر اساس گزارش مردادماه، اطلاعات زیر ارائه شده است:

1. حجم معاملات مسکن

در مردادماه 1401، تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به 7825 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (تیرماه 1401) 24 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (مردادماه 1400)، 42.3 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

مرداد 1400

تیر 1401

مرداد 1401

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات

5499

10294

7825

24.0-

42.3

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال 1401 حاکی از آن است که از مجموع 7825 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 28.9 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده­اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل حدود 4.2 واحد درصد کاهش‌یافته و این کاهش در مورد سایر عمر بناها 6 تا 10 سال و 16 تا 20 سال نیز صدق می‌کند. در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه­های «11 تا 15 سال» و «بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است. نکته قابل توجه در معاملات مردادماه افزایش تقاضا برای خانه‌های با سن بالای 20 سال است که ضمن داشتن سهم 21.2 درصدی از کل معاملات ماه مذکور، افزایش 157 درصدی را نسبت به معاملات مرداد سال قبل نشان می‌دهد.

عمر بنا (سال)

مردادماه

درصد تغییر

سهم درصد

1399

1400

1401

1400

1401

1400

1401

تا 5 سال

3492

1825

2259

47.7-

23.8

33.2

28.9

10-6

1663

1231

1365

26.0-

10.9

22.4

17.4

15-11

1176

818

1285

30.4-

57.1

14.9

16.4

20-16

1542

979

1254

36.5-

28.1

17.8

16.0

بیش از 20

1207

643

1662

46.5-

157.3

11.7

21.2

جمع کل

9080

5499

7825

39.4-

42.3

100.0

100.0

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال 1401 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم 8.9 و 8.8 درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در مردادماه 1401

1 2553059/10/2022 9:34:33 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/09/202209120971313527_Thum.png
1

2. تحولات قیمت مسکن

در مردادماه سال 1401، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه­های معاملات ملکی شهر تهران 427299 هزار ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (تیرماه 1401) و ماه مشابه سال قبل (مردادماه 1400) به ترتیب معادل 2.5 و 38.0 درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است بر اساس محاسبات جدید مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه قیمت مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل) در مردادماه امسال 1.8 درصد گزارش شده که در مقایسه با شاخص تیرماه که عدد تورمی 8.3 درصد را نشان داده بود 6.5 درصد کاهش‌یافته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

مرداد 1400

تیر 1401

مرداد 1401

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

309701

417049

427299

2.5

38.0

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 805.4 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 8/200 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 35.24.8 و 39.4 درصد افزایش داشته­اند.

نمودار متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران-(مبالغ به میلیون ریال)

2 2316009/10/2022 9:34:34 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/09/202209121015473669_Thum.png
2

3. مقایسه رشد بهای مسکن با رشد قیمت سایر بازارها در مرداد 1401

بررسی روند بازارها در مردادماه 1401 نشان دهنده افت همه بازارهای مالی شامل دلار، طلا، سکه و بورس و رشد بازدهی بازار مسکن با نرخ 2.5 درصد است. در این میان بازار طلا بیشترین بازدهی منفی را تجربه نموده است.

نمودار بازدهی بازارهای مالی در مردادماه 1401

3 3265009/10/2022 9:34:34 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/09/202209120842187036_Thum.png
3

4. تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مردادماه 1401 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 45.2 و 50.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 4.6 و 4.7 درصد است.

نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

4 2416059/10/2022 9:34:34 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/09/202209120862496975_Thum.png
4

نتیجه­ گیری

نتیجه بررسی‌­ها حاکی از آن است که بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه 1401 شاهد افزایش 2.5 درصدی قیمت نسبت به ماه قبل و افزایش 42.3 درصدی نسبت به مردادماه سال 1400 بوده است. بر اساس داده­های بازدهی بازارهای مالی، بازار مسکن شاهد بیشترین بازدهی مثبت بوده و سایر بازارها بازدهی منفی داشته‌اند. شایان ذکر است در ماه مذکور طلا شاهد بیشترین بازدهی منفی، نسبت به سایر بازارها بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000