شهرداریِ شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر هم مجاز به مشارکت در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای خود شدند

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۱/۰۷/۲۷
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مشارکت شهرداریِ شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر، با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ خود، ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی پیرامون لزوم تسهیل تهیه طرح‌های تفصیلی برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزارنفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

پیرو تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه ماده ۵۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای عالی در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با توجه به ضرورت‌های موجود برای مشارکت مدیریت شهری در تهیه طرح‌های تفصیلی در ادامه طرح جامع و نیز تسریع در تهیه طرح‌های مذکور، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مذکور به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000