سرپرست بانک مسکن خبر داد:

عملیاتی شدن بیش از ۱۰۰ درصد از تعهدات قراردادهای واحدهای مسکونی بانک مسکن درسال اول طرح نهضت ملی/ بانک مسکن ۷۲ درصد از تعهدات مالی خود را پرداخت کرده است

دکتر عسکری از عملیاتی شدن بیش از ۱۰۰ درصد از تعهدات این بانک در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا درباره عملکرد این بانک در حوزه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس تعهدی که بانک مسکن در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن دارد، این بانک در قالب طرح مذکور قرارداد بیش از 190 هزار واحد مسکونی را تا نیمه آذرماه سال جاری منعقد کرده است و در حال انعقاد قرارداد برای بیش از 20 هزار واحد مسکونی دیگر است.

وی افزود: مبلغ قرارداد تسهیلات منعقده، تاکنون 64 هزار و 660 میلیارد تومان بوده است که با این اوصاف بانک مسکن تا 16 آذرماه سال جاری، بیش از میزان تعهد خود در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن را عملیاتی کرده است.

سرپرست بانک مسکن همچنین از انعقاد قرارداد تسهیلات خودمالکی برای 63 هزار و 77 واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

دکتر عسکری با بیان اینکه بانک مسکن درسال اول اجرا طرح مذکور بیش از 100 درصد از تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن را عملیاتی کرده است، اظهار کرد: بانک مسکن از منابع خود بیش از 26 هزار و 555 میلیارد تومان و همچنین از آورده متقاضیان 14 هزار و 957 میلیارد تومان در این حوزه پرداخت کرده که در کل با جمع پرداختی‌ها از منابع بانک و آورده متقاضیان این بانک بیش از 41 هزار و 500 میلیارد تومان ذیل طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است.

وی افزود: با احتساب مبالغ پراختی که بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون پرداخته است در سال اول اجرای این طرح بانک تاکنون بیش از 72 درصد از تعهدات مالی خود را به طور کامل پرداخت کرده است.

سرپرست بانک مسکن همچنین از افتتاح حساب برای 764 هزار و 522 نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در این بانک خبر داد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000