در سفر به کرمان صورت گرفت

بازدید میدانی عضو هیات مدیره بانک ازبرخی از پروژه های راکد مسکن مهر

عضو هیات مدیره بانک به همراه مدیر شعب امور شرق کشور ،مدیر ومعاون مدیریت شعب استان با هدف رفع مشکلات پروژه های مسکن مهر از پروژه های ۱۹۲واحدی بیلو کارا و۱۱۴واحدی علوم پزشکی در شهر کرمان بازدیدکرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبر نگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا ؛ علی کمالی عضو هیات مدیره بانک به همراه مهدی بلوچی مدیر شعب امور شرق کشور ،عقیل زینلی مدیر و امید قاسم زاده معاون مدیریت کرمان از محل پروژهای راکد 192واحدی بیلو کارا و114واحدی علوم پزشکی بازدید کرد.

کمالی در این بازدید میدانی ،از نزدیک در جریان ،آخرین وضعیت پروژه ها ،همچنین مسائل ومشکلات پیمانکاران و روند ساخت وساز ودرصد پیشرفت فیزیکی این دو پروژه قرار گرفت .

عضو هیات مدیره بانک تعیین تکلیف پروژهای باقی مانده مسکن مهر را مهم دانست وگفت :باید با بررسی مشکلات ومسائل پروژه های راکد وغیر فعال طبق آخرین دستورالعمل های وضوابط با همکاری سازمانهای مرتبط بمنظور تعیین تکلیف این پروژه ها اقدام شود .

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح مسکن مهر تامین مسکن اقشار متوسط وکم در آمد جامعه است ،افزود :با توجه به اینکه اعضاءپروژه بیلو کارا از مددجویان تحت پوشش بهزیستی هستند ؛باید در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات ومسائل این پروژه با همکاری سازمانهای مرتبط اقدام کرد .

عضو هیات مدیره بانک در این بازدید در گفتگو با پیمانکاران این پروژه‌ها، در جریان مشکلات زیرساختی و روند اجرای پروژه قرار گرفت و راهکارهای لازم در جهت برطرف شدن مشکلات پروژه هارا ارایه کرد.

عقیل زینلی مدیر شعب استان نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به برخی از مشکلات این پروژه ها،یکی از مهمترین رسالتهای بانک مسکن را تامین مالی تامین مسکن برای اقشار کم در آمد جامعه عنوان کرد وگفت :رفع مشکلات پروژه های راکد مسکن مهر همکاری همه دستگاهها متولی را می طلبد .

گفتنی است در این بازدیدبه منظور تعیین تکلیف هرچه سریع تر این پروژه ها ونیز مساعدت به شرکت تعاونی بیلو کارا مقررشد ؛در صورت فعال شدن این پروژه ، باقی مانده سهم الشرکه تا مبلغ 450میلیون ریال پرداخت وبرای ادامه روند تکمیل با توجه به پیشرفت فیزیکی وبرآورد هزینه باقی مانده ،این پروژه برای تکمیل واحدها و افزایش سقف تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شود .ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000