موافقت با الحاق اراضی با رعایت موارد اعلامی به محدوده شهر میبد یزد

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۱/۱۰/۱۳
فرزانه صادق مالواجرد شورایعالی شهرسازی و معماری موافقت خود را با الحاق اراضی به محدوده شهر میبد با تاکید بر رعایت کامل موارد مندرج در مکاتبه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اعلام و مقرر کرد طرح تفصیلی اراضی با رعایت چارچوب هایی به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اعلام اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ پیرو تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ خود، گزارش دبیرخانه شورایعالی در خصوص تداخل عرصه اراضی ۱۸/۷ هکتاری مدنظر جهت الحاق به محدوده شهر با پهنه در معرض فرونشست ( براساس اعلام سازمان نقشه برداری کشور) را استماع و یادآور شد: در اجرای بند ۴ قسمت ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور لازم است نظرمرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی درخصوص تداخل مذکور و نحوه اقدام در آن اخذ شود. در صورتی که بنا بر اعلام مرجع یاد شده امکان ساخت و ساز در پهنه مذکور فراهم بود، موافقت شورایعالی با الحاق آن اراضی با رعایت تدابیر اعلامی توسط مرکز و چارچوب تعیین شده در مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورایعالی توسط دبیر شورایعالی به استان اعلام شود."

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغی خود تصریح کرد: فلذا با عنایت به اختیار مقرر در مصوبه صدرالاشاره شورایعالی مراتب موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری با استناد به اعلام نظر شماره ۷۳۵ /۳م/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مراتب موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق اراضی مذکور با تاکید بر رعایت کامل موارد مندرج در مکاتبه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اعلام و مقرر می شود طرح تفصیلی اراضی با رعایت چهارچوب هایی به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

معاون شهرسازی و معماری محورهایی که باید به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد را بدین شرح اعلام کرد:

۱-کلیه بخشهای متداخل با بستر و حریم کمی آبراهه واقع در ضلع شرقی بر اساس اعلام نظر آب منطقه ای از محدوده اراضی الحاقی حذف شود .

۲-تراکم ساختمانی متضمن تامین حداقل ۵۰ واحد در هکتار در طرح لحاظ شود.

۳-سرانه های خدماتی حداقل در مقیاس محله و مطابق با مصوبه " تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها " مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی تامین شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000