بازدید کشاورز از سایت نهضت ملی خرم آباد

علی کشاورز عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور شعب و بازاریابی از محل پروژه ۷۱۵واحدی نهضت ملی خرم آباد شرکت طاق گستران بازدید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا ؛ علی کشاورز عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور شعب و بازاریابی به همراه مهدی احمدی مدیر شعب امور غرب کشور ،داریوش عالی پور مدیر مدیر شعب استان لرستان از محل پروژه 715واحدی نهضت ملی خرم آباد شرکت طاق گستران بازدید کرد. کشاورز در این بازدید میدانی ،از نزدیک در جریان ،آخرین وضعیت پروژه ،همچنین مسائل ومشکلات پیمانکار طرح و روند ساخت وساز ودرصد پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت .

عضو هیات مدیره بانک ضمن قدردانی از تلاش شرکت در احداث واحد های نهضت ملی گفت :باید با بررسی مشکلات ومسائل پروژه‌های نهضت ملی و همکاری همه جانبه دستگاه‌های ذیربط شاهد تسریع امور و افتتاح پروژه در آینده نزدیک باشیم . عضو هیات عامل بانک در این بازدید در گفتگو با پیمانکار پروژه ، در جریان مشکلات زیرساختی و روند اجرای پروژه قرار گرفت و راهکارهای لازم در جهت تسریع در امور پروژه را ارایه کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000