حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
مراسم راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:02 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106373894979_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:02 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106252966996_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:01 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106517555188_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:01 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106399422150_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:01 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106459979306_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:01 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106339051323_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:02 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106313524152_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:00 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107340573523_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:02 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106233402376_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:00 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107372622234_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:00 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107470259003_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:02 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106287996982_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:01 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302106482525202_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:00 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107403925626_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:09:00 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107438210293_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:08:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107599199165_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:08:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107567895773_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106616002/12/2023 10:08:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107504357341_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106616002/12/2023 10:08:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107535847062_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:08:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107708388376_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 106716002/12/2023 10:08:59 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302107648017549_Thum.jpg
راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمنارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000