نشست خبری و افتتاح پروژه ۲۳۵ واحدی نگین دولت آباد

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۱۱/۲۶
پروژه ۲۳۵ واحدی نگین به مناسبت ایام چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، صبح امروز در محله دولت آباد شهرری با حضور دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
پایگاه خبری بانک مسکن
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102644807964_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:37 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102764058980_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:37 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102583691818_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102784927907_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102959332518_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:36 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102898216373_Thum.jpg
نشست خبری
106716002/14/2023 3:57:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108704136488_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108682522242_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108669106502_Thum.jpg

106716002/14/2023 3:57:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108875000835_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108858603820_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108742334079_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108203654880_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108360917158_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108389984593_Thum.jpg
106716002/14/2023 3:57:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302108284894635_Thum.jpg
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302103007164227_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:42 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302104312031204_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302103088590312_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:40 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102195567026_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302103333427554_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302101607324124_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302101701979618_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:40 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302101521426126_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302101767567677_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302101675893458_Thum.jpg
نشست خبری
نشست خبری نشست خبری106716002/14/2023 3:59:37 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/02/202302102690272413_Thum.jpg
نشست خبریارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000