اجرای طرح سپرده‌گذاری ممتاز «تابش» در بانک مسکن

با هدف رفع نیازهای اساسی مشتریان بانک مسکن طرح سپرده‌گذاری ممتاز تابش با دو روش به اجرا گذارده شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با هدف رفع نیازهای اساسی مشتریان بانک مسکن در حوزه‌های جانبی به ویژه بخش مسکن امکان سرمایه‌گذاری در طرح سپرده ممتاز «تابش» با ویژگی‌های خاص فراهم شد.

این طرح به دو روش سرمایه‌گذاری با دوره انتظار سه ماهه و 6 ماهه در بانک مسکن به اجرا گذارده شده است و حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب در آن 50 میلیون تومان می‌باشد.

حداکثر سقف تسهیلات پرداختی در طرح ممتاز تابش مرابحه منصوب بخش مسکن 160 میلیون تومان و مرابحه عام بخش مسکن یا خدمات 100 میلیون تومان می‌باشد که نرخ سود تسهیلات مرابحه از محل حساب این طرح برای دوره انتظار 6 ماهه 12 درصد و برای دوره انتظار 3 ماهه 13 درصد است.

لازم به ذکر است، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات توام طرح تابش، پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم (صرفا مرابحه منصوبات و حداکثر تا سقف 80 میلیون تومان) 5 ساله است و نرخ سود تسهیلات توام از محل اوراق گواهی حق تقدم (صرفا مرابحه منصوبات و حداکثر تا سقف 80 میلیون تومان) 22.5 درصد می‌باشد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000