کاشت نهال در روز درختکاری (گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۱۲/۱۵
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن صبح امروز طی آیینی با تاکید بر حفظ منابع طبیعی و نگهداشت درختان یک اصله نهال را مقابل ساختمان بانک غرس کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
106716003/6/2023 3:59:22 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102024929248_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303109222843134_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303109135454499_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303101707237088_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:22 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102038903976_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303100580255218_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303100624042701_Thum.jpg
120016003/6/2023 4:11:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303106936072691_Thum.jpg
120015993/6/2023 4:11:06 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108187276706_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303109182036927_Thum.jpg
106616003/6/2023 3:59:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303101925429181_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303101855555539_Thum.jpg
106616003/6/2023 3:59:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303101663263275_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303101773943125_Thum.jpg
106716003/6/2023 3:59:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303101765930947_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000