افزایش بیش از ۴۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۲/۰۲/۰۶
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴.۴۸۵/۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه ۴۵/۳ درصد افزایش داشته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۷.۶۲۶/۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴/۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶.۸۵۹/۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵/۴ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

نمودار 4406734/26/2023 12:20:56 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/04/202304120130729832_Thum.png
نمودار

نمودار ۱، بیانگر سهم بخش­های اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانک­ها به صاحبان کسب و کار می‌باشد.

جدول 2088504/26/2023 12:20:46 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/04/202304129680184459_Thum.png
جدول

جدول ۱ سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار و همچنین سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نشان می­دهد، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار در بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳.۹۲۴/۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷ درصد بوده است.

نمودار 3497974/26/2023 12:20:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/04/202304127772449611_Thum.png
نمودار

نوع تسهیلات پرداخت شده:

در این قسمت هدف از دریافت تسهیلات توسط صاحبان کسب و کار و خانوار طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مشخص گردیده است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۷.۴۲۳/۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۲/۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳.۰۲۹/۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۴/۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

جدول 1618894/26/2023 12:21:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/04/202304120828952811_Thum.png
جدول

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۹۳۶/۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶/۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۷.۴۲۳/۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

بر این اساس از ۱۳.۹۲۴/۹ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱/۴ درصد آن (مبلغ ۹.۹۳۶/۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۷، ۰۳۶ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۴/۲ میلیارد ریال پرداخت شده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۱، ۶۸۹، ۳۱۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین، در بخش خانوار تعداد ۸، ۹۶۶، ۵۱۰ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

تمامی تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی صرف نظر از نوع هدف دریافت تسهیلات، به بخش «صاحبان کسب و کار حقوقی» تعلق می­گیرد. تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه درگردش، قرض الحسنه اشتغال، قرض الحسنه کمیته، قرض الحسنه بهزیستی، قرض الحسنه ایثارگران و قرض الحسنه سایر اشتغال به «صاحبان کسب‌وکار غیرحقوقی» تعلق می­گیرد. تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف خرید مسکن غیرنوساز، خرید مسکن نوساز، ودیعه مسکن، جعاله تعمیرمسکن، تعمیرات، خرید خودرو شخصی، خرید کالای مصرف شخصی، قرض الحسنه ازدواج، قرض الحسنه فرزندآوری و قرض الحسنه احتیاجات ضروری به «مصرف کننده نهایی (خانوار)» تعلق می­‌گیرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000