دیدار مردمی سرپرست بانک مسکن (گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۲/۰۲/۲۵
دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن طی ملاقات با برخی از مردم و کارمندان بانک مسکن به مشکلات و مطالبان آنان رسیدگی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
106616005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108274716173_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108056337750_Thum.jpg
106616005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108274716173_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108284405318_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108341794869_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108181551317_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108001929474_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107971371401_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108155651487_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108131055965_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108646452811_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100688067600_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100705209933_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100636081610_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100677074147_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108284405318_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108646452811_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108131055965_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108155651487_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107971371401_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108001929474_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100688067600_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100705209933_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100636081610_Thum.jpg
106716005/15/2023 1:44:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305100677074147_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000