۲۷ اردیبهشت، روز روابط‌عمومی و ارتباطات (گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
همزمان با ۲۷ اردیبهشت، روز روابط‌عمومی و ارتباطات، سرپرست بانک مسکن در پیامی ضمن گرامیداشت و تبریک این روز، بر اهمیت نقش و جایگاه و همچنین اثرگذاری فعالیت روابط عمومی‌ها تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
119616005/17/2023 3:31:43 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104388011189_Thum.jpg
106616005/17/2023 3:31:43 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104542105861_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:43 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104451922280_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:43 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104483970991_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:42 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106173422495_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:42 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106228017101_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:42 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104577135847_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:42 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104568937340_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:43 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305104632289442_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:42 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106321181957_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106272363572_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106446954513_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106359752208_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:41 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106388819643_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106725890093_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:40 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106578130631_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:40 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106632725237_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:40 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106484965774_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:40 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305106528007938_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108592214655_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108358743525_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108301353974_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:39 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108431412113_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305108364892406_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107371196049_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107394300933_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107333930106_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:38 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107461193300_Thum.jpg
106716005/17/2023 3:31:37 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/05/202305107502185836_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000