دیدار و گفت‌وگوی مدیرعامل جدید با کارکنان بانک مسکن

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۲/۰۴/۱۸
سید عباس حسینی بعد از نشست معارفه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، روز نخست کاری خود را متفاوت آغاز کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
106616007/9/2023 2:42:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106583056969_Thum.jpg

106616007/9/2023 2:42:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106496227323_Thum.jpg

106716007/9/2023 2:42:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104563988203_Thum.jpg
106716007/9/2023 2:42:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106415173898_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104625663338_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104600508827_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104492251264_Thum.jpg
106716007/9/2023 2:42:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106350703817_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106291823628_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:19 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104433557404_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104553926399_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106515419283_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104681562252_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106251017421_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106440328409_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307106378653274_Thum.jpg
106616007/9/2023 2:42:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104665910556_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000