مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن (گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۲/۰۵/۰۹
صبح روز دوشنبه ۹ مردادماه با حضور دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن، منتهی به ۲۹ اسفندماه سال مالی ۱۴۰۱ در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن
106716007/31/2023 4:23:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307102961764784_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307102843615667_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104165811307_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103631790351_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103805635973_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104077118364_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103842156596_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104046560291_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104132271959_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103607381159_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104119787868_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:01 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307104016002218_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103741538552_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103897123862_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103976500319_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103921533054_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307102873630830_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103943147301_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307102799844263_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307102971453929_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:02 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103866565789_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103713961754_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307103689552562_Thum.jpg
106716007/31/2023 4:23:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307102750280560_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000