لیست اخبار
رونق صنعت و ایجاد اشتغال با اجرای طرح نهضت ملی مسکن محقق می‌شود
معاون مسکن و ساختمان بازگشت سهم تسهیلات منطقی به بخش مسکن را با تخصیص سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مناسب ارزیابی کرد و گفت: تولید هر یک میلیون واحد مسکونی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد و یا حفظ می‌کند.افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون تومان
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه تا ۱۴۱۰، تمامی واحدهای مسکونی روستای و شهری کوچک مقاوم‌سازی می‌شود، رقم پرداختی تسهیلات یارانه‌دار به اجرای طرح را ۱۰۰ میلیون تومان برشمرد که افزایش آن تا ۲۰۰ میلیون تومان تصویب شده است.