لیست اخبار

وعده دولت به قوت خود باقی است/ یکی از کارهای دولت اتمام طرح‌های نیمه تمام است
رئیس جمهور با اشاره به موضوع مسکن در کشور گفت: اینکه گفته می‌شود نیاز کشور است که در هر سال یک میلیون مسکن تولید شود و در قانون هم دولت مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال شده است بیانگر آن است که وعده دولت به قوت خود باقی است
ثبت نام مجدد از خانوارهای دارای ۳ فرزند زنجان در سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن آغاز شد
رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: ثبت نام از متقاضیان استفاده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر) در سامانه طرح های جامع حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir در استان زنجان فعال شده است.