لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

طرح کوشش

( ۱ )
جرائم مشتریان بدهکار بخشیده می شود
۱۴۰۲/۱۰/۰۳
مشتریان بانک مسکن تا پایان اسفندماه سال جاری با تسویه کامل بدهی قرارداد خود می توانند از بخشودگی جرائم مربوط به تأخیر در بازپرداخت بهره مند شوند.