لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مذاکرات

( ۱ )
ساخت شهرهای ساحلی خوزستان با حمایت بانک مسکن
در دیدار دکتر سید عباس حسینی، مدیر عامل بانک مسکن و علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان مطرح شد:

ساخت شهرهای ساحلی خوزستان با حمایت بانک مسکن

۱۴۰۳/۰۴/۲۰
بانک مسکن با تامین مالی ۱۰۰ همت برای ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن؛ ۲ و نیم برابر سایر بخش‌های نظام بانکی کشور تسهیلات پرداخت کرده است.