لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سفر به استان خوزستان

( ۱ )
پیشبرد نهضت ملی مسکن با پشتوانه متخصصان
دکتر سید عباس حسینی، مدیر عامل بانک مسکن در بازدید از پروژه گلشهر اهواز تأکید کرد:

پیشبرد نهضت ملی مسکن با پشتوانه متخصصان

۱۴۰۳/۰۴/۲۰
دکتر سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سفر به استان خوزستان از پروژه نهضت ملی مسکن «گلشهر» اهواز بازدید کرد و در جریان مراحل پیشرفت این پروژه قرار گرفت.