لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک مسکن

( ۲۴۸۲ )تسریع در روند انعقاد قرارداد تسهیلات ویژه نوسازی بافت فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه بیش از ۲۳ هزار واحدهای مسکونی در حال نوسازی بافت فرسوده در قالب ۵ هزار و ۵۷۷ پروژه برای دریافت تسهیلات ویژه نوسازی به بانک مسکن معرفی شدند بر تسریع در روند ارایه تسهیلات به متقاضیان معرفی شده تاکید کرد.


بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شد ‌
مدیرعامل بانک‌ مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۱۷ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۹ هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات است.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ::  »