لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

کمیسیون اقتصادی مجلس

( ۷ )


خداحافظی با چک‌های بی‌پشتوانه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امتیاز قانون جدید چک، حساب و کتاب آن است زیرا براساس اعتبار، دسته چک به متقاضی تعلق می‌گیرد.

خبرهای خوب از مدیریت بازار ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد ما این است با توجه به هماهنگی شکل گرفته میان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، در روزهای آینده خبرهای خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت. نظام‌ بانکی ورشکسته نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط کنونی بانک‌ ها به نحوی نیست که بانک‌ های کشور ورشکسته محسوب شوند.