لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید

( ۵۶ )

بازدید مدیران بانک مسکن از میز خدمت شعب مرکزی ورامین، هفده شهریور و شهدای تهران/ دیدار چهره به چهره مشتریان با نمایندگان بانک
به مناسبت هفته دولت، معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی و همچنین مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن از میز خدمت شعب مرکزی ورامین، هفده شهریور و شهدای تهران بازدید کردند.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ::  »