لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

قرارداد اجاره

( ۲ )
ثبت بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه از ابتدای امسال ثبت قرارداد اجاره برای دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس الزامی است، از ثبت بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد در این سامانه از ابتدای اجرای برنامه تا روز چهارم فروردین امسال خبر داد.

قراردادهای اجاره دیگر یک‌ ساله نخواهند بود
معاون وزیر راه و شهرسازی از ساکن بودن ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده کشور خبر داد و با لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده قراردادهای اجاره از این به بعد دو ساله خواهد شد.