لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پیام

( ۳ )


ماموریت ویژه بانک مسکن در هشتاد و سه سالگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن منجر به تحولی عظیم در حوزه مسکن می شود خاطر نشان کرد: نقش بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های عامل در این زمینه حیاتی خواهد بود.