پیامد پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازندگان

مدیرعامل بانک مسکن در حالی از فراهم شدن زمینه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان خبر داده است که آمارها از استقبال حداقل دوبرابری از این تسهیلات حکایت دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال های 95 و 96 نشان می دهد در سال 95 که به دلیل مهیا بودن شرایط و وجود منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، این تسهیلات به سازندگان و انبوه سازان مسکن پرداخت شده است، استقبال از تسهیلات ساخت از سوی متقاضیان تقریبا دو برابر سال 96 بوده است؛ در سال 96 به دلیل آنچه کمبود منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن عنوان شد اغلب تسهیلات پرداخت شده به سازندگان مسکن از مسیر خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن صورت گرفت.

این در حالی است که در سال 95 که تسهیلات بدون سپرده سه رقمی به متقاضیان اعطا شد حجم پرداخت تسهیلات نزدیک به 50 درصد بیش از تسهیلات پرداختی به متقاضیان در سال 96 بوده است.

آمارهای موجود نشان می دهد در سال 96 و در شرایطی که به دلیل امتناع بانک مسکن از ورود به مسابقه پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده گذاران، مدیران بانک مسکن برای جلوگیری از بروز اختلال در حساب های تعهدی بانک مسکن دریافت تسهیلات ساخت را منوط به خربد اوراق حق تقدم تسهیلات از سوی سازندگان اعلام کردند ،تعداد تسهیلات پرداخت شده به حوزه ساخت و سازهای مسکونی در کشور حدود 50 درصد کاهش یافت.

هر چند بانک مسکن در سال 96 اعلام کرد توان پرداخت تسهیلات تا سقف 60 میلیون تومان از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن به سازندگان در حجم مورد نیاز وجود دارد اما به دو دلیل عمده این تسهیلات تنها با استقبال معادل نیمی از سازندگان متقاضی دریافت بدون سپرده در سال 95 مواجه شد. دو رقمی بودن تسهیلات اوراق در مقایسه با تسهیلات سه رقمی بدون سپرده و نیاز به پرداخت هزینه برای خرید اوراق در مقابل عدم نیاز به پرداخت هزینه برای دریافت تسهیلات بدون سپرده دو دلیل عمده کاهش حجم استقبال سازندگان از تسهیلات ساخت در سال 96 بود.

در 10 ماهه اول سال 95 که مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن فراهم شد مجموعا 104 هزار و 469 فقره تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت شد که عمده این تسهیلات از محل پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به متقاضیان تعلق گرفت.

این در حالی است که همزمان با انتقال مسیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به پرداخت تسهیلات با اتکا به خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از سوی سازندگان، حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه اول سال 96 به 57 هزار و 38 فقره تسهیلات پرداختی رسید.

به این معنا که در نتیجه توقف پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، حجم تسهیلات پرداختی به لحاظ تعداد تسهیلات پرداخت شده به سازندگان مسکن در 10 ماهه اول امسال در مقایسه با 10 ماهه اول سال گذشته 45 درصد کاهش یافت. این در حالی است که هر چند روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در 10 ماهه اول سال 96 در مقایسه با تمام ماه های سال 95 نزولی بوده است اما رشد ماهانه پرداخت تسهیلات ساخت در سه ماه اخیر روند صعودی داشته است؛ در حالی که در آبان امسال مجموعا 5 هزار و 900 فقره تسهیلات به سازندگان مسکن پرداخت شده است حجم تسهیلات پرداختی در آذرماه به 8 هزار و 540 فقره و در دی ماه به 8 هزار و 689 فقره تسهیلات افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش میزان تقاضا و استقبال متقاضیان از تسهیلات ساخت مسکن به واسطه خروج بازار مسکن از فاز رکود است.

به دلیل فراهم شدن مسیر انتشار اوراق رهنی و واگذاری آن از طریق بازار سرمایه، بنا بر اعلام مدیران ارشد بانک مسکن از سال 97 امکان برقراری مجدد مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان و سازندگان فراهم شده است که این تسهیلات با اولویت ساخت و سازهای بافت فرسوده و همچنین ساخت واحدهای مصرفی کوچک متراژ، میان متراژ و متوسط قیمت پرداخت می شود.

پیش بینی ها حاکی است با اتصال مجدد انبوه سازان و سازندگان مسکن به تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن بار دیگر حجم تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت و ساز از مرز 12 هزار فقره در ماه عبور خواهد کرد؛ طوری که برآوردها حاکی است در سال 97 حجم استقبال سازندگان از این تسهیلات نسبت به سال 95-دوره قبلی پرداخت تسهیلات سه رقمی بدون سپرده ساخت مسکن-به طور محسوس و چند برابری افزایش می یابد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000