آمار یکساله از قیمت مسکن

بانک مرکزی آمار یکساله از وضعیت بازار معاملات واحدهای مسکونی در سال 96 را منتشر کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس این گزارش بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 96 از روندی رو به رشد به لحاظ حجم معاملات انجام شده و قیمت واحدهای مسکونی برخوردار بوده است؛به طوری که تعداد معاملات انجام شده در این سال نسبت به سال قبل با 11.8 درصد افزایش همراه بود؛این در حالی است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی نیز در سال گذشته افزایش 11.5 درصدی را تجربه کرده است.

در سال 96 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 181 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، 11.8 درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران به 4 میلیون و900 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی همچنین با انتشار وضعیت تحولات بازار مسکن در اسفند ماه سال 96،از افزایش 26.1 درصدی متوسط قیمت خرید وفروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران خبر داده است؛در اسفند ماه 96 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 5 میلیون و 760 هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 26 درصد افزایش نشان می دهد.

تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در حوزه خرید و فروش واحدهای مسکونی در اسفند ماه با رشد نیم درصدی نسبت به اسفند سال گذشته به 12 هزار و 300 فقره رسید. این در حالی است که حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهر تهران در اسفندماه نسبت به بهمن ماه 96 با کاهش 33 درصدی همراه شد که کارشناسان دلیل افت ماهانه حجم معاملات را قرار گرفتن در آخرین ماه سال و تمایل کمتر متقاضیان برای جابه جایی در این ماه اعلام کرد؛ این در حالی است که معمولا متقاضیان جابه جایی و خرید مسکن معمولا تا قبل از اسفند ماه اقدام به خرید مسکن می‌کنند و در اسفند ماه به همین علت حجم معاملات نسبت به ماه قبل با کاهش مواجه می شود واین افت نوعی افت طبیعی محسوب می شود.

همچنین میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اسفند ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال 96 معادل 4.6 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال 96 حاکی از آن است که از مجموع 12 هزار و 307 واحد مسکونی معامله شده،واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛ با این حال سهم مذکور در مقایسه با اسفند ماه سال قبل 4.6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال افزوده شده است؛ واحدهای مسکونی 6 تا 10 سال ساخت 15.3 درصد از حجم کل معاملات مسکن را به خود اختصاص می دهند این در حالی است که این سهم در اسفند ماه سال گذشته 14.4 درصد بوده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند ماه سال 96 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 2 و 4 هر کدام با سهم یکسان حدود 10 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند. این در حالی است که در مجموع 73.9 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به شامل مناطق 5،2،4،1،10،8،14،7،3 و 6 بوده و 12 منطقه باقی مانده 26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه 96 نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به منطقه 5 معادل 40.9 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 18 معادل 11 درصد تعلق دارد.

این در حالی است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، در اسفند ماه 96 بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 12 میلیون و370 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 2 میلیون و 410 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000