سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران:

سالانه ۵۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات به سازندگان پرداخت می شود

باید بر اساس تکلیف برنامه ی ششم توسعه سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری ساخته شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، هوشنگ عشایری، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ، گفت: 5 سال پیش در زمان آغاز مسولیت آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، موضوع تغییر رویکرد از پروژه محوری به محله محوری در جریان نوسازی بافت های حاشیه ای در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه در 4 سال دولت یازدهم ، این جریان ترویجی فرهنگ سازی شد، هر چند ، تغییر نگاه مشکل بود ولی در دولت دوازدهم این تفکر و اندیشه ، جنبه ی عملیاتی پیدا کرد.

وی با بیان اینکه باید بر اساس تکلیف برنامه ی ششم توسعه سالانه 100 هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری ساخته شود، ادامه داد: سالانه 50 میلیون تومان در قالب تسهیلات به سازندگان پرداخت می شود، به طوری که سالانه 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع در نظر گرفته شده است که 2500 میلیارد تومان از این منابع توسط دولت و 2500 میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابع داخلی بانک، نزد بانک مسکن سپرده گذاری می شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000