باحضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد

مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک مسکن

طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی ابوالقاسم رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن معرفی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مراسم تودیع دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل سابق بانک مسکن برگزار و ابوالقاسم رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی، 34 سال در بانک مسکن سابقه ی فعالیت دارد. وی خدمت خود را در بانک مسکن از یک شعبه در شهر اصفهان آغاز کرد و از سال 92 تا کنون در هیأت مدیره بانک مسکن حضور داشته است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000